Persbericht

Vrijland maakt ruimte voor de vrijheid van Noordkust

Thijs Timmers en Nadia Duinker werden een aantal maanden geleden uitgenodigd om een tijdelijk horecaconcept te ontwikkelen op de landtong aan de Nieuwendammerdijk 538 in Amsterdam Noord. Een plek die meer is dan horeca alleen. Een bestemming die aanvoelt als een oase in eigen stad, met een café/restaurant, drijvend stadsstrand en een landschap van dakterrassen. Gebouwd op een basis van containers met verschillende invullingen en ondernemers. Noordkust luidt de naam van het nog te openen initiatief dat moet helpen het Oostelijke deel van de Noordelijke IJ-oevers weer toegankelijk te maken voor de stad, en een bijdrage moet leveren aan een organische ontwikkeling van het gebied. Vrijland, het bevrijdingsfestival van de initiatiefnemers, moest hier haar nieuwe thuisbasis vinden en de kickstart betekenen voor het eerste seizoen. Vandaag kondigen de organisatoren van Vrijland echter aan hun zevende editie te moeten cancellen.

 

Cartel Amsterdam en Amsterdam Roest organiseren sinds 2013 het bevrijdingsfestival Vrijland. Tot stand gekomen vanuit de overtuiging dat iets belangrijks als het vieren van de vrijheid in de hoofdstad groter zou moeten worden uitgedragen. Dat wij met zijn allen ervoor verantwoordelijk zijn om ook de jonge generatie te doen realiseren dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is. Vrijland, het eerste bevrijdingsfestival voor jongeren in Amsterdam, maakte haar debuut op de nog onontdekte parel, Oostenburg. Het monumentale Koudgasgebouw, de Van Gendthallen en het omliggende kavel als decor van deze vrijheidsviering. De achtertuin van Roest, maar stiekem ook de nieuwe achtertuin van Amsterdam. De gemeente zag in deze tijd van leegstand het belang van vrije plekken als Roest voor de ontwikkeling van de stad. Zij verleende Vrijland als enige organisatie een vergunning mét kaartverkoop in stadsdeel Centrum voor een evenement boven de 2000 bezoekers. Twee jaar achtereen verkocht het festival uit en triggerde het de beweging aan vrijheidsvieringen in de stad.

 

In 2015 moest Vrijland gedwongen verhuizen door het aangescherpte evenementenbeleid. Op zoek naar een nieuwe locatie, kon Vrijland net op tijd uitwijken naar de Oostpunt. Het voormalige Magneetfestival terrein onder beheer van Jesse Limmen. Het festival verkocht wederom uit, maar werd getroffen door hevig noodweer. Extreme hagelbuien en windstoten met windkracht 8 lieten een grote indruk achter. Organisatoren en productiepartner Chasing the Hihat hadden deze dag een zware taak om ongelukken te voorkomen en het festival in goede banen te leiden. Dat lukte, maar toch liet deze ervaring een dergelijke smet achter op de beleving van de bezoekers dat het de jaren erop hard werken was om het imago weer te herstellen.

 

Het jaar erop verhuist Vrijland wederom. Dit keer zoekt zij haar toevlucht op het nieuwe beloofde terrein van Blijburg IIII. Met de hoop op een lange termijn samenwerking met het like-minded Blijburg en voorvrouw Stanja van Mierlo. Daar kabbelde het festival in drie jaar tijd langzaam weer op van de klappen uit 2015.  Afgelopen jaar verkocht Vrijland voor het eerst weer uit. Helaas betekende de versnelde ontwikkeling van IJburg dat Vrijland en een hoop andere festivals weer op zoek moesten naar een nieuwe locatie.

 

Noordkust, het nieuwe initiatief van Thijs Timmers en Nadia Duinker moest de uitkomst bieden. Terug naar een vast nest zoals het ooit begonnen was. Minder bezoekers maar meer sfeer op een plek waar je kan doorbouwen in plaats van op en afbouwen.

 

Begin februari informeerden Timmers en Duinker de buurt met 7500 flyers over hun voorgenomen plannen en ideeën voor Noordkust en maakte zij een aankondiging van de geplande evenementen. Tevens werd de buurt uitgenodigd voor een uitgebreide informatie avond op woensdag 13 februari. Dit zorgde voor de nodige reacties in de buurt. Positieve geluiden, terechte zorgen, maar ook felle tegenstanders. Deze laatste groep laat zoals gebruikelijk het hardste van zich horen.

 

Naar aanleiding van de strenge eisen die worden gesteld aan de vergunningsaanvraag en de negatieve stemming omtrent de evenementen hebben Timmers en Duinker besloten de stekker uit de aanvragen van de evenementenvergunningen voor zowel Koningsdag als Vrijland te trekken. “We merken dat er te weinig draagvlak is vanuit de betrokken partijen om deze evenementen op een goede en leuke manier van de grond te krijgen. Ons voornaamste belang is het rondkrijgen van de vaste exploitatie vergunning, dus daar worden nu alle pijlen op gericht. ”Choose your battle betekent in deze helaas voor ons; Kill your darlings”. Eigenlijk heel ironisch dat een bevrijdingsfestival nu moet wijken voor de vrijheid van het project Noordkust op de langere termijn.

 

Van het verdwijnen van een of meer festivals zal de stad niet lang wakker liggen verwacht Duinker, maar als we onze vrije ruimte verliezen dan zijn we verder van huis. Nieuwe plekken waar regelluwte bestaat om mensen en ondernemers de kans te geven zich te ontwikkelen. Waar ontmoetingen, samenwerking en kruisbestuiving ontstaat. Waar men leert door te experimenteren. Dat zijn de plekken waar communities tot stand komen die de stad een gezicht geven. Daar begint het behoudt van een eigen identiteit en lokale cultuur.

 

Leefbaarheid en levendigheid zijn beiden belangrijke waarden voor Amsterdam en die kunnen alleen blijven bestaan als er vanuit verschillende belangen bereidheid is tot concessies. Daar is een open houding voor nodig, die niet altijd makkelijk is te vinden in de praktijk, maar wel onlosmakelijk verbonden zou moeten zijn met het leven in een inclusieve en tolerante stad. Geen persoon of buurt heeft alleenrecht op rust of ruimte, daar betalen wij als Amsterdammers allemaal evenredig aan mee.  De stem over wat allemaal wel en niet behoort tot onze stad zou daarom niet alleen moeten toebehoren aan hen die het hardste schreeuwen, maar des te meer aan hen die bereid zijn zelf een positieve bijdrage te leveren.

 

Vanuit die gedachte roepen Vrijland en Noordkust mensen op om wat vaker op te staan vanuit een positief geluid. Te strijden vóór in plaats van tegen iets. Om daarmee het gesprek over de stad een andere energie en focus te geven. Constructief in plaats van negatief. Naast elkaar in plaats van tegenover elkaar. Van daaruit ontstaat een gezonde en veel prettigere basis om samen te kunnen bouwen aan de toekomst van ons Amsterdam.

 

Alle kaartkopers kunnen uiterlijk binnen vijf werkdagen een volledige refund van het ticketbedrag verwachten op hun rekening.

 

Voor meer informatie over de ontwikkelingen van Noordkust:

 

Algemene facebookpagina:
https://www.facebook.com/noordkust.amsterdam/

Facebook groep voor de buurt en belanghebbenden: https://www.facebook.com/groups/682844342133189/

 

Nadia Duinker
Nadia@noordkust.amsterdam
+31(0)629621386

Manifest

Op 5 mei viert Nederland de vrijheid. We vieren dat we kunnen vinden, voelen, geloven en zeggen wat we willen. Voor ons is Vrijland een plek waar we samen de vrijheid van identiteit, diversiteit en liefde in al haar vormen vieren. In een wereld waarin vrijheid niet vanzelfsprekend is, is vrijheid het grootste goed waar wij over beschikken. Dus geniet, dans en leef zonder de vrijheid van anderen te beschadigen. Vrijland op 5 mei, iedereen vrij!

#5meiiedereenvrij

Locatie

Vrijland Festival zal dit jaar landen op Noordkust Amsterdam. Een nieuwe locatie op een onontdekte landtong in Amsterdam-Noord. Verwacht geheime paadjes, verborgen containers en een prachtig uitzicht op het ij.

Tickets

Reisinformatie

Fiets:

Voor fietsers wordt zo dicht mogelijk bij het evenemententerrein een fietsenstalling aangelegd. Zet alsjeblieft hier je fiets neer, niet elders.

Taxi/auto:

Het navigatieadres van Noordkust is Nieuwendammerdijk 538, 1023BX Amsterdam. Er kan niet geparkeerd worden in de buurt van het terrein. We adviseren daarom om de taxi of de fiets te nemen naar het festival.

Openbaar vervoer:

Vanaf centraal station neem je de Noord/Zuidlijn richting noord en stap je uit bij Noorderpark. Daar neem je bus 35 richting Olof Palmeplein en stap je uit bij Purmerweg. Hier loop je de Monnikendammerweg in tot je rechts de Nieuwendammerdijk in kan. Hier loop je vanzelf tegen de ingang van het festival aan.

Contact

Naam*

Email*

Onderwerp

Bericht

Bewonersinformatie

Beste bewoner(s),

 

Middels dit schrijven willen wij u op de hoogte stellen van het bevrijdingsfestival Vrijland dat in uw directe woonomgeving zal plaatsvinden op 5 mei aanstaande. Het doel van deze berichtgeving is vooral om belangrijke tijdstippen en mogelijke overlast aan te kondigen, en ook om een mogelijkheid tot communicatie aan te bieden, vooraf, tijdens en mogelijk na het evenement. Op essentiële aspecten als geluidoverlast, tijdstippen, afgesloten gebieden en bescherming van de natuur wordt in deze brief specifiek ingegaan.

 

De belangrijkste doelgroep van het evenement is voor mensen tussen de 18 en 35 jaar, vooral uit Amsterdam, maar op kleinere schaal ook de omliggende steden. Door dit festival zal een aanzienlijke groep jonge mensen voor het eerst kennis maken met dit deel van Amsterdam Noord en de nog onbekende rafelrand van de Oranjewerf in het bijzonder.  Vrijland festival kenmerkt zich door een diverse muzikale programmering waarbij een evenredige balans tussen verschillende genres ten gehore zal worden gebracht zoals: urban, wereldmuziek, disco, house en techno.  Voorop staat dat wij er alles aan doen om uw ervaring zo positief en zorgeloos mogelijk te houden en overlast zoveel mogelijk te beperken. Hier voor worden uitgebreide afspraken gemaakt met de lokale overheid en worden alle aspecten uitvoerig afgestemd om een zo laag mogelijke impact te creëren.

 

Showtijden van Vrijland Festival

5.5.18 / 12.00 – 23.00 – Vrijland Festival

 

Soundcheck

Op de dag vóór showdag wordt er een soundcheck gedaan. De geluidssystemen van de verschillende podia worden om de beurt voor een kort moment aangezet, om te controleren of de apparatuur naar behoren werkt. In totaal zal er niet meer dan een uur geluid nodig zijn voor een effectieve soundcheck. U kunt dit moment verwachten onderstaande datum en binnen het aangegeven tijdsbestek. Uiteraard respecteren wij het stiltemoment op 4 mei om 20:00 en zal de soundcheck daarom voor die tijd worden afgerond.

4.5/ 16.00 – 20.00: Soundcheck Vrijland Festival

 

Op- en afbouw

Voordat de show begint, en na afloop is er een periode waarin het evenemententerrein wordt op- en afgebouwd. Voor deze werkzaamheden is het niet nodig om delen van de openbare weg af te zetten waardoor de omgeving volledig bereikbaar zal blijven. Het terrein zelf zal echter niet toegankelijk zijn voor bezoekers in verband met veiligheid tijdens de werkzaamheden. Aangezien de Oranjewerf tot op heden nog geen plek is die voor recreatief gebruik wordt benut, verwachten we dat niemand hier hinder van zal hebben.

Tijdens het evenement zal er een taxistandplaats worden ingericht aan de Nieuwendammerdijk waardoor u op deze plek vooral aan het einde van het evenement meer drukte kunt verwachten van vertrekkend publiek.

De op- en afbouw data en tijden zijn als volgt:

Tussentijdse opbouw : 27 april – 4 mei

Afbouw : 6 mei – 8 mei

 

Bescherming van de natuur

Op last van de wet flora & fauna wordt een ecologische scan gedaan om op de juiste manier om te gaan met de aanwezige flora & fauna. Omdat het festival is gesitueerd op een industrieterrein is de ecologische impact minimaal.

 

Geluidoverlast

In de totstandkoming van de evenementenvergunning wordt uitvoerig aandacht besteed aan de bepaling van toegestane geluidsniveaus. Deze zijn afgestemd op de lokale wetgeving over dit onderwerp, en middels uitvoerige geluidsmodellen van tevoren voorspeld wat de geluidsdruk op de dichtstbijzijnde woningen zal zijn, bij een bepaald niveau van volume op de dansvloer.

Ten tijde van de show, wordt bij ieder podium, als ook bij de dichtstbijzijnde gevels een online meetstation geplaatst, waar zowel de organisatie als de gemeente zullen waarnemen of afspraken over geluid na worden gekomen. Het uitgangspunt is dat aan de grenzen in de vergunning wordt voldaan. Tóch kan het zijn dat u een zekere mate van geluidsoverlast ervaart.

 

U kunt uw klacht aan de gemeente melden via het telefoon nummer: 14020 of via www.amsterdam.nl, zoekterm: “melding openbare ruimte”.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de organisatie van Vrijland Festival

 

Vincent van den Brink, communicatiemanager

Do you want massive traffic?
Dignissim enim porta aliquam nisi pellentesque. Pulvinar rhoncus magnis turpis sit odio pid pulvinar mattis integer aliquam!
 • Goblinus globalus fantumo tubus dia montes
 • Scelerisque cursus dignissim lopatico vutario
 • Montes vutario lacus quis preambul den lacus
 • Leftomato denitro oculus softam lorum quis
 • Spiratio dodenus christmas gulleria tix digit
 • Dualo fitemus lacus quis preambul pat turtulis
* we never share your e-mail with third parties.
COMPANY NAME
221, Mount Olimpus, Rheasilvia, Mars,
Solar System, Milky Way Galaxy
+1 (999) 123-45-67
Thank You. We will contact you as soon as possible.
Do you want more traffic?
Dignissim enim porta aliquam nisi pellentesque. Pulvinar rhoncus magnis turpis sit odio pid pulvinar mattis integer aliquam!
 • Goblinus globalus fantumo tubus dia montes
 • Scelerisque cursus dignissim lopatico vutario
 • Montes vutario lacus quis preambul den lacus
 • Leftomato denitro oculus softam lorum quis
 • Spiratio dodenus christmas gulleria tix digit
 • Dualo fitemus lacus quis preambul pat turtulis
 • Scelerisque cursus dignissim lopatico vutario
 • Montes vutario lacus quis preambul den lacus
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER AND START INCREASING YOUR PROFITS NOW!
* we never share your e-mail with third parties.
SUBSCRIBE TO NEWSLETTER
Turpis dis amet adipiscing hac montes odio ac velit? Porta, non rhoncus vut, vel, et adipiscing magna pulvinar adipiscing est adipiscing urna. Dignissim rhoncus scelerisque pulvinar?
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBzcmM9Imh0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZW1iZWQvajhsU2NITzJtTTAiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+
All rights reserved © Company Name, 2014
CONTACT US
COMPANY NAME
221, Mount Olimpus, Rheasilvia, Mars
Solar System, Milky Way Galaxy
+1 (999) 999-99-99
Thank You. We will contact you as soon as possible.
Vrijland zoekt thematische diepgang door de samenwerking met het Comité 4 en 5 mei aan te gaan en brengt dit in de praktijk door vernieuwende en creatieve initiatieven te betrekken bij het festival om op een interactieve manier bezoekers bewust te maken van hun vrijheid. Neem bijvoorbeeld Mijn Boekje, een schrijfproject dat vrijheidsverhalen verzameld van bezoekers en deze bundelt tot een kleurrijk boek. Def P., legende uit de Nederlandse hiphopscene, zal een vrijheidsspeech ten gehore brengen. De Meisjes Van Papier geven een snelcursus origamivogels vouwen, waarop iedereen vervolgens wensen met elkaar kan delen. Ook organiseert Moderne Hippies een vrijmarkt voor echte vrije geesten, van sieraden tot originele hippieoutfits. Bierbrouwers van Oedipus Brewing brouwden op ambachtelijke wijze een zonnig en fris vrijheidsbiertje voor Vrijland Festival. Samen proosten op vrijheid! Nieuw is ook de samenwerking met de Amsterdamse Voedselbank, tevens de voormalige buren van Roest. Vrijland nodigt al haar bezoekers uit om op 5 mei in hun keukenkastjes te duiken of even langs de supermarkt te rennen, om zo (lang houdbaar) eten in te zamelen voor de Voedselbank. Met de overtuiging dat vrijheid iets is om te delen, hoopt Vrijland Festival zo op kleine schaal een bijdrage te leveren aan de vrijheid van anderen. Vrijheid deel je samen!
Ivan Churakov, developer
Tel.:
Fax:
E-mail:
Website:
+1 (800) 800-1234, +1 (800) 123-4567
+1 (800) 800-1234 (ext. 1234)
ivan.churakov@domain.tld
http://halfdata.com/
My CodeCanyon Portfolio
Banner Manager Pro - CodeCanyon Item for Sale
Coming Soon and Maintenance Mode - CodeCanyon Item for Sale
Code Shop - CodeCanyon Item for Sale
Keyword Tooltips - CodeCanyon Item for Sale
Subscribe & Download - CodeCanyon Item for Sale
"A placerat mauris placerat et penatibus porta aliquet sed dapibus, pulvinar urna cum aliquet arcu lectus sed tortor aliquet sed dapibus."
John Doe, Astronomer
Bubble Company Inc. © 2011-2014
SUBSCRIBE TO NEWSLETTER
PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBzcmM9Ii8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL2VtYmVkL3NCV1BDdmR2OEJrP2F1dG9wbGF5PTEiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+
ENJOY AURORA BOREALIS
SUBSCRIBE TO NEWSLETTER
INTERGALACTIC COMPANY
"Ridiculus enim cras placerat facilisis amet lorem ipsum scelerisque sagittis lorem tis!"
Jojn Doe, CEO
Tel.: +1 (800) 123-45-67, +1 (800) 123-45-68
Fax: +1 (800) 123-45-69 (any time, 24/7/365)
E-mail: info@intergalactic.company
Website: http://www.intergalactic.company
Address:
221, Mount Olimpus,
Rheasilvia region, Mars,
Solar System, Milky Way Galaxy